Какво е поликарбонат

Какво е поликарбонат

Поликарбонатът е инженерен термопластичен полимерен материал с уникални физико-механични и оптични свойства.Поликарбонатът има висока устойчивост на удар и те са от група термопластични полимери.

Предимства


Устойчив е на външни влияния. Материалът не се изменя от атмосферните въздействия, тъй като има специален UV-защитен слой. Не изменя механичните и оптичните си свойства в температурни граници от –40 до +120°С.
Поликарбонатът има добра ударо устойчивост, относително добра температурна устойчивост и много добра гъвкавост. Удачен пример са капаците на S и Note линията на Samsung, или унибоди корпусите на Nokia. Почти невъзможно е да се посочи устройство изработено от пластмаса, с проблеми в приемането на сигнала, тъй като пластмасата почти не заглушава радио сигналите.
 
 
Недостатъци


Поликарбонатът е лош проводник на топлина, което означава, че при днешните термално ограничени устройства, реалните номинални (при реално ползване в реални условия) работни честоти на CPU и GPU ще бъдат по - ниски, отколкото при устройство изработено от алуминий или магнезий.
 
Това означава, че при днешните таблети и телефони, тези изработени от поликарбонат биха работили по - бавно (заради термичното дроселиране на процесора) в интезивно натоварващи игри и приложения, отколкото тези изработени от метал или стъкло, ако всичко друго е идентично.
 
Към горния недостатък можем да прибавим и проблемът с гъвкавостта на този материал, като се има на предвид, че сегашните устройства са толкова тънки, че всичко в тях е екстремно уплътнено. Хората често се опитват да сравнят телефоните с колите, аргументирайки по - доброто предпазване на поликарбоната, но разликата е, че при устройствата няма и милиметър куха буферна предпазна зона, предназначена да погълне енергията от сблъсъка. Дори и задния капак има предназначение - в него са вградени различни антени. Огъването на задния капак често може да доведе опасни проблеми, касаещи конекторите на антената, които контактуват със този заден капак, или самата антена. Един пример е проблемът със смачкани конектори, поради гъвкавостта на корпуса, на част от бройките HTC One X, които губеха WiFi сигнал заради лош контакт. Вграждане на антената в задния капак и контактуване, чрез медни контактори е практика, която се ползва при всички устройства изработени от поликарбонат.


Споделете статията
Автор: Иван Иванов
Източник: Блог за Android
Сайт: androidbg.com