За всички наши продукти, за които предлагаме гаранция, тя е посочена в самата оферта за съответния продукт. При покупка на продукт от нашия онлайн магазин, получавате гаранционна карта на която е посочен срокът на гаранцията. Пазете гаранционната карта до изтичането на срока посочен в нея. Ако имате проблем с даден продукт, моля свържете се с нас, за да уточним замяната или поправката на продукта.

Ако сте регистриран потребител винаги, ще имате достъп до гаранционната си карта.

Гаранцията за Юридически лица е 12 месеца.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 дневен срок, считано от датата на покупката, ако не е нарушена търговската цялост на продукта или опаковката. При продуктите на Samsung, Apple, Nokia и други, които имат лепенки за валидност, ако лепенката бъде отлепена или скъсана, то потребителят няма право да връща стоката. Също така за нарушена търговска цялост се счита скъсана или нарушена опаковка. Тоест, закупен продукт може да се върне само в същото състояние, в което е получен. При връщането на стока, потребителят заплаща транспортните разходи и се възстановява само сумата за продуктите. Не се възстановява сумата по транспортните разходи.

Моля пазете оригиналната опаковка на всеки продукт закупен от нас. Изискванията на производителите, за да уважат гаранцията, са да се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация. Ако не се предоставят оригиналната опаковка с всички прилежащи към нея аксесоари и документация, гаранцията ви няма да бъде уважена.

Гаранционни условия

Гаранционна стока се обслужва като такава при представяне на оригинална гаранционна карта от купувача, на чието име същата е издадена. При всички други случаи "Мирчев Инвест" ООД (xshop.bg) има право да откаже приемането на стоката като гаранционна. Ако през гаранционния период, гаранционният продукт прояви дефект, "Мирчев Инвест" ООД поема гаранция да ремонтира или замени продукта в 30 дневен срок. Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали модулите са били отремонтирани или подменени.

Гаранцията за продуктите включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и ползване на продукта, били те умишлени или не. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване, оголване и късане на кабели и други подобни. Счита се, че без човешка намеса, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие.


Гаранцията на защитните покрития включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и ползване на продукта. Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване и други подобни. Гаранцията не покрива неправилното поставяне, както и попадането на прашинки и други замърсители между дисплея и покритието.


Гаранцията за слушалките включва проявени фабрични дефекти като прекъсване на звука или бръждене, но не включва следи от употреба и ползване на продукта. Като такива спадат: замърсяване на слушалките, оголване на кабелите, скъсан кабел, прегънат или смачкан кабел, скъсано или отлепено уплътнение и подобни.


Гаранцията на кожените калъфи и кейсовете включва проявени фабрични дефекти, но не включва следи от употреба и ползване на продукта. Като такива спадат скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, наранявания и драскотини, пукнатини, чупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване на силикона или полимера, скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, отлепване на фолиото и други подобни. За съжаление, този тип продукти не могат да запазят целоста си вечно, поради начина и всекидневното им ползване. Целта на калъфите е да предпазят вашия смартфон при удари, изпускане, натиск и други, а всичко това оказва влияние върху самия калъф. Счита се, че без човешка намеса, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие. По-долу може да разгледате малко снимки на калъфи и други продукти с възникнали проблеми, които не се признават за гаранционни.


Въпреки че всеки един калъф на Lifeproof се тества за водоустойчивост преди да бъде пуснат на пазара, моля спазвайте правилата за безопаност и направете първоначален тест за водоустойчивост.
 

Внимание:

  • Прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате калъфа
  • Преди да използвате калъфа за пръв път, сложете парче хартия в него и го потoпете във вода за 10-15 мин. Ако хартията е мокра или има влага, не използвайте калъфа, а веднага се свържете с нас.
  • Не поставяйте остри и/или режещи предмети вътре в калъф.
  • Бъдете сигурни, че сте затворили калъфа както трябва, преди да го използвате. Калъфът се затваря гладко и лесно, има характерно щракване и не трябва да има луфт или разстояние между двете части. В противен случай има нещо, което му пречи и трябва да го премахнете, преди да го използвате.
  • Мирчев Инвест ООД не носи отговорност при повреден телефон, в случай на неспазване на иструкцийте за безопаност!

Гаранцията за калъфите на Lifepoof включва само фабрични дефекти, но не и дефекти възникнали след употреба и нормално ползване, били те умишлени или не. За съжалние, този тип продукти не могат да запазят целоста си вечно, поради начина им на ползване. Целта на калъфите на Lifeproof е да предпазят вашия смартфон при удари, изпускане, натиск и други, както и да се потапяте с него под вода. Всичко това оказва влияние върху самия калъф, но тъй като продуктите са с най-високо качествто, при нормално ползване, може да ви служи с години. За съжаление се случва да се счупи или нарани част от калъфа, да се отлепи част от фолиото за задната част и хоум бутона, както и да се проявят други проблеми по калъфа. За съжаление е невъзможно да се дава гаранция за подобни проблеми, макар и възникнали неволно (по-силен натиск върху фолиото, когато калъфа не е в телефона, силен натиск върху бутона за вибрацията и др.). Като дефекти възникнали след употреба спадат счупване, напукване, надраскване, оцветяване, поява на неравности, подуване на силикона или полимера,  скъсана и нарушена част от калъфа или кейса, обелване на покритието на кейса, наранявания и драскотини, пукнатини, отлепване на фолиото и други подобни. Счита се, че без човешка намеса, тези проблеми няма да възникнат и така, както при всеки един продукт, това не се признава за гаранционно условие.


Гаранцията се прекратява, ако:

Електронното устройство се включи в неизправен или неправилно свързан контакт. "Мирчев Инвест" ООД (xshop.bg) не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства (офазяване - включително и по кабелната мрежа, токови удари и др.). Не се уважават рекламации за повреди, причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, за следи от нормална употреба, неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, природни бедствия, както и ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени от продавача лица.